ЦЪРКВИ С ЦЕНТРИЧЕН ПЛАН - СЪСТАВНИ ЧАСТИ, ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО

ЦЪРКВИ С ЦЕНТРИЧЕН ПЛАН  - СЪСТАВНИ ЧАСТИ, ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО.

 

Базиликата е четвъртита постройка, която е разделена от две или няколко успоредни редици подпори – колони или стълбове, които образуват три или пет продълговати кора­ба. Средните кораби завършват на изток с абсида. На западната страна има предверие, нартика или атриум (двор, ограден с колонада). В абсидата е олтаря със св. Престол. Обикновено средния кораб е по-висок от страничните. Често между абсидата и трите кораба се вмъква един напречен кораб, наречен трансепт. По височина той е равен на средния. Колоните, които разделят корабите са свързани отгоре било с хоризонтални каменни греди – архиволти, било с арки, също и с архитрави. Таваните са украсени с касети – касетирани плафони.

Съставни части на базиликата.

Абсида (апсис) – място за безкръвното приношение и за духовенството. Вътрешната страна на абсидата е винаги кръгла, а външната може да бъде и полигонална – 3, 5, 6 и повече площи. Обикновено прозорците на абсидата са 1, 3, 5. Абсидата почти винаги се отделя от кораба на храма с няколко стъпала. Извивката на абсидата са украсявали с мозайка. От IV в. насам в абсидите се среща грамаден образ на Иисус Христос между апостолите Петър и Павел, и в други сцени.

Корабът на храма се нарича "еклесиа" и се смята за "ораториум попули" в противо­полож­ност на абсидата, където могат да влязат само духовниците. Обикновено средният храмов кораб, поради нужда от прозорци е по-висок от страничните (със специален покрив) и носен от колони.

Трансепт – съществуващият в някои базилики напречен кораб, най-вече с правоъгълна форма, който се намира между абсидата и централния кораб на базиликата. Има най-различни форми и положения. Трансептът почти е заемал мястото на дншния солей.

Входът (тирон) на базиликата се намира на западната страна срещу абсидата. Много­ко­раб­ните базилики имат по една врата на всеки кораб. В Ориента има и странични врати. Централният вход бил най-красиво изработен.

Атриум или нартика (пронаос, ферула) се нарича предверието на храма. Атриума е широко предхрамово оградено място (двор). В него по-късно започнали да погребват видни починали християни.

Кули (камбанарии). Те се появяват в V в. и се издигат отделени от храмовия корпус. Имат квадратна, многоъгълна, рядко кръгла основа. Понякога са имали чисто стратегически характер (двойните кули в Ориента).

      Вътрешно устройство на базиликата.

Св. Трапеза (олтар). Първоначално Св. Трапеза е обикновена маса, понеже на такава е било установено от Иисус Христос тайнството евхаристия. Била е от дърво и е могла да се пренася. После се появили каменни, които са неподвижни. Горната площ е леко вдлъбната, някои имат подложки (крака). На лицевата страна е изобразен монограм на Христа, а отстрани по 6 образа на гълъби – символи на апостолите.

Св. Трапеза се е поставяла и над мъченически гробове; нивото й е било малко по-високо от самия гроб. Под олтаря (Св. Трапеза) се поставяли св. мощи.

Кивор (балдахин). Така се наричат повече или по-малко луксозно изработени покривки над Светата Трапеза. Те показват с каква голяма почит са гледали на нея.

 

{START_COUNTER}