ТАЙНСТВО КРЪЩЕНИЕ

ТАЙНСТВО КРЪЩЕНИЕ

Тайнството кръщение е врата, през която се встъпва в Църквата и условие за участие в другите тайнства. Иисус Христос посочил безусловната необходимост на кръщението, преди да бъде то установено като тайнство. В разговора Си с Никодима, Той предуказал спасителността, вътрешната духовно-благодатна и външната, осезаема страна на това тайнство: "Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие" (Иоан 3:5). Фактически, тайнството кръщение, като тайнствено-благодатен способ за възраждане чрез вода и Дух, е установено от Христа след възкресението Му, със следните казани на апостолите думи: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал" (Мат.28:19-20). И добавил: "Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден" (Марк 16:16). Тази ясна заповед на Христа била изпълнена.

В посланията си апостолите разкривали значението на тайнството кръщение от обективна – тайнствено-благодатна страна и от субективна – душевното настроение и разположение на кръщаемия. Субективната страна на кръщението посочва ап. Петър: кръщението не отмахва плътската нечистота, а е обещаване Богу добра съвест (I Петр.3:21). Обективната страна – благодатно-действената сила на кръщението посочва ап. Павел: "Както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото" (Ефес.5:25-26). Ап. Павел уподобява кръщението на смъртта и възкресението Христово, тъй като кръщаващият се умира за греха, за да живее за Бога и да ходи в обновен живот.

Тайнството кръщение трябва да бъде извършвано чрез потопяване във вода. Тъй е бил кръстен и Иисус Христос. Ев. Матей съобщава: "И като се кръсти, Иисус излезе из водата" (Мат.3:16). Църквата винаги е извършвала тайнството кръщение чрез потопяване във вода. Само при изключителни случаи – за болни или при недостатъчно вода – се допуска кръще­ние чрез обливане и пръсване. Мъченическият подвиг е смятан като изключителна форма на кръщение – с кръв. Той заменял потопяването във вода.

Кръщаемият бива потопяван във вода три пъти, като при потопяването биват про­из­на­ся­ни думите: "кръщава се раб Божи … в името на Отца (потапяне) и Сина (потапяне) и Светаго Духа (потапяне)" – съгласно формулата дадена от Христа (Мат. 28:19).

Кръщението е тайнство, в което вярващият се очиства с Божията благодат от всеки грях и се възражда за нов духовен живот, т.е. бива оправдан и осветен, чрез трикратно потопяване във вода в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Кръщението като ново духовно раждане е неповторяемо: "Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението" (Ефес.4:5). Кръщението, като възраждане за нов духовен живот, е всеобщо, извършва се и над възрастни и над деца.

{START_COUNTER}