Свещеник отказва да моли Бог за дъжд.

Свещеникът се обръща към всички, които са изпълнили църквата:
- Вие искате да помоля Бог да изпрати дъжд и да спаси вашите насаждения. Но това няма да стане - Бог помага само на тези, които вярват в него. А вие всички сте дошли за дъжд, но нито един от вас не си е взел чадър…

{START_COUNTER}