ОТКРОВЕНИЕ

ОТКРОВЕНИЕ

Видове, белези на свръхестественото откровение

(вътрешни и външни) 

Самото понятие "религия" включва в себе си понятието за откровение. Човек, в различ­ни­те религии, се стреми по различни пътища да открие пътят към Бога, за да влезе в общение с Него. Всяка религия претендира, че е следствие от Божествено откровение, понеже всички религии са запазили спомен от първоначалното Божие откровение и спомен за това, че религия може да съществува само посредством пряко общение с Бога.

Има два вида Божествено откровение: естествено и свръхестествено.

Естественото откровение се разкрива чрез изучаване на света, човекът (най-вече неговата душа), редът и целесъобразността в природата.

Поради първия грях и отдалечаване от Бога, хората започнали да обожествяват творенията, вместо Твореца. Но Бог дава и друг вид откровение, от което хората правилно да заключават за свойствата и волята Му. То било непосредствено, свръхестествено Божие откровение. Бог сам изрично изявява волята си чрез избрани лица или събития. Религия, основана на това откровение е истинска. Останалите, изхождайки от естественото са само свидетелство, че човек въпреки всичко се стреми към Бога и сам не може да намери правилен път към Него.

Белези на свръхестественото откровение

Лесинг, в своята книга "Натан мъдрецът", проповядва религиозно безразличие, но то е възможно само за хора, които нямат никаква религия и не вярват в личен Бог. Религиозният човек вярва в своята религия или се стреми да намери напълно истинска и Божествена религия. Както знаем всяка религия претендира, че се основава на откровение. Човек инстинктивно чувства, че сам не може да намери истинската религия и чака да му я открие Бог. И наистина, Бог е дал такова откровение на човека.

Както светът и хармонията в него носят печата на Божественото творение, така Бог със сигурни белези е подпечатал своето откровение. Още от древност белезите на Божественото откровение се делят на вътрешни и външни.

Вътрешни белези. Божественото откровение се състои в онова, което Бог съобщава на човеците във връзка с тяхното спасение.

Първи белег. В откровението няма нищо недостойно за Бога и нищо, което да пречи на човека да получи спасение.

Втори белег. Действието на откровението върху човека.

Трети белег. Съобразност с човешкия разум; съвестта и разума са вложени у човека от Бога.

Четвърти белег. Да даде сили на човека да победи злото и да уподоби живота си на Божия живот.

Пети белег. Да бъде приспособено за всички времена и хора.

Шести белег. Да засвидетелства само своята сила – да не се осланя на огън и меч.

Външни белези. За органи на Своето откровение Бог избира специални лица, които да известяват волята Му и да проповядват откровеното учение. Освен това Бог е благоволил да постави на Своето истинско откровение такива външни белези, че да не може да бъде смесвано с никакво човешко заблуждение. Такива белези са чудеста и пророчествата.

Чудесата са необясними по естествен начин събития, които човек може да възприеме със сетивата си, не може да ги обясни, освен с пряко Божие въздействие. Те имат религиозен характер и цел да помогнат на човека в делото на спасението му.

Пророчества. Предсказване на събития, които ще станат в бъдеще и не могат да бъдат пред­ви­де­ни по естествен път. Имат обикновено за предмет събития от живота на човечеството.

{START_COUNTER}