Монаг наблюдава как младеж псува...

На улицата в италианско градче, монах наблюдава как младеж се опитва да запали мотора си и постоянно псува:
- Мамка му! По дяволите! Хиляди дяволи!!!
Монахът се приближил и с укор му казал:
- Вместо да ругаете, да бяхте казал: "Помогни ми, Господи!"
Младежът казал: "Помогни ми, Господи!" Запалил мотора и си тръгнал.
Монахът:
- Мамка му!
{START_COUNTER}