Молитва по всяко преме - Господня молитва.

Отче наш, Който си на небесата,
да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, така и на земята.
Насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нашите дългове,
както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не ни подлагай на изкушение,
но ни избави от лукавия.
Защото Твои са царството
и силата, и славата навеки.
Амин. (Матей 6:9-13)(нов превод от оригинала - 2002г.)
 
{START_COUNTER}