Каквото е стадото, такива са и пастирите.

Отишли първенци при един владика в края на ХІХ век и му казват: - Дядо Владика, не си вършиш работата! В еди-кое си село попът се е пропил! Други пък са го чули да псува! Владиката им отговаря: - Всяка вечер се моля Бог да ми изпраща Ангели да ги ръкополагам, да ви служат. И понеже още не се е случило да дойдат такива, ръкополагам човеци - мъже измежду вашите синове и братя.{START_COUNTER}