Грешно ли е да се спи с чужда жена?

- Дядо попе, грешно ли е да се спи с чужди жени?
- Не е грешно, чадо, ама вие не спите...
{START_COUNTER}