Богат скъперник умира...

Богатият скъперник Мак Брегор умира, а до леглото му стои пастор.
- Ех, да можех да взема със себе си златото! - въздиша цицията.
- Не се тревожете, там, където отивате, и без това то би се стопило! - успокоява го пасторът
{START_COUNTER}