Бележка

Бележка - автономността на Японската православна църква и на Китайската православна църква не е призната от Константинополската патриаршия, и автономността на Латвийската праовславна църква и на Естонската православна църква не е призната от Руската православна църква. Охридската православна църква е призната само от Сръбската.

Автокефална църква (от гръцки: αυτός - сам и κεφαλή - глава), в православието е термин, с който се обозначава самостоятелна църква, административно независима от останалите църкви.

Автономна църква (от гръцки: αυτονομία - самозаконие) е термин в Православието, обозначаващ поместна църква, получила самостоятелност по отношение на вътрешното си управление от една или друга автокефална цъква, в състава на която автономната църква е влизала като екзархия или епархия. Главата на автономната църква се избира на поместен събор с последвашо утвърждаване от страна на патриарха на Църквата-майка.

{START_COUNTER}